سندباکس (sandbox)

  • 268 بازدید
  • آخرین پست 13 فوريه 2020
پست شده است admin 27 اوت 2018

سندباکسهای رگولاتوری در حال تبدیل شدن به یک ترند جهانی هستند که برای کسب و کارهای خلاقانه و نوآور فرصتهای فراوانی را به وجود می آورند.
در انگلستان بصورت پیشگامانه به عنوان بخشی از  FCA1فعالیت می کنند.  sandboxیک محیط امن و کنترل شده برای کسب و کارهاست تا در آن محصولات نوآورانه، خدمات، مدلهای کسب وکاری و مکانیسمهای تحویل را بدون درگیر شدن با قوانین و مقررات بیازمایند sandbox. های رگولاتوری برای کسب و کارهای نوآورانه ای که به دنبال پیروی از سیستم قانون گذاری که بیشتر برای کسب وکارهای سنتی طراحی شده اند مفیدند.
با وجود اینکه در ابتدا از انگلستان شروع شد ولی در حال حاضر در تمام دنیا قوانین با مفهوم ، sandboxآشنا شده اند و با وجود تفاوتهای مهم ولی در اساس یکی هستند.
هدف sandbox تشویق خلاقیت و رقابت و کمک به ایجاد اطمینان است از اینکه رگولاتورها درک درستی از شرکتهای نوآور در حال توسعه دارند و می توانند با قوانین رگولاتوری هماهنگ شده و در صورت لزوم به بهتر شدن چشم انداز در حال توسعه کمک کنند.


Sandboxهای جهانی:
سندباکس رگولاتوری FCA در نوامبر ۵۱۰۲تاسیس شد و در ژوئن ۵۱۰۲ برای اپلیکیشنها بازگشایی شد.  FCAهرساله با ۵گروه کار می کند و به تازگی سومین گروه را هم پذیرفته است که این ماه شروع به فعالیت خواهدکرد. سندباکس UKبرای کسب و کارهای جدیدی که نیاز به مجوز دارند ، شرکتهای مجاز و شرکتهای غیرمجازی که به دنبال ارئه خدمات برون سپاری به شرکتهای مجازند قابل ارائه است. سند باکس ها قوانین و معیارهای مختلفی دارند. برای مثال در هنگ کنگ سندباکسهای (2)HKMAفقط برای موسسات مجاز (بطور عمده بانکها) وجود دارند درحالیکه در استرالیا شرکتها می توانند فعالیتهای مشخصی در سندباکسها داشته باشند بدون اینکه نیاز به مجوز داشته باشند.استرالیا همچنین یک مدل کمتر رسمی هم دارد به این صورت که شرکتها نیاز به ثبت نام برای سندباکس ندارند و فقط باید سندباکس را از قصدشان برای آزمایش تحت معافیت رگولاتور اعلام نمایند.
اخیرا پیشنهاداتی برای گارانتی کردن Icoهای سنگاپور با استفاده از سندباکس مرجع پولی سنگاپور به جهت بررسی های دقیق تر این متد جدید تامین مالی وجود داشته است.از آنجاییکه همیشه مشخص نیست که آیا ICOها با قواعد و مقررات منطبق هستند یا خیر
در ماههای اخیر تحت بررسی های موشکافانه قرار گرفتند و نگرانیهایی درخصوص کیفیت متفاوت مستندات و ریسکهای آن وجود دارد. گرچه ممکن است babysittingکردن ICOها در سندباکسها به ایجاد اعتماد به نفس در آنان کمک کند.
گرچه در تمام دنیا سندباکسها با موفقیت شروع به کار کرده اند ولی در اروپا با موفقیت زیادی همراه نبوده اند. درکشورهایی مثل فرانسه و آلمان خیلی از مفهوم سندباکس حمایت نشده است.  BaFin3های آلمان به طورمشخص درخصوص آرام سازی استاندارد برای بعضی شرکتها سختگیر بوده اند.گرچه مراجع قانونی اروپایی مثل مرجع بانکی اروپا و مرجع امنیت اروپا و مرجع بازارها برای انجام کارهای بیشتر برای تشویق نوآوری و زیرساخت فینتک در اروپا تحت فشار بوده اند، موانع سیاسی باعث شده اند انتظار برای ظهور سندباکس در سرتاسر اروپا طولانی شود.
به طور مشابه در آمریکا و کانادا هم ایجاد سندباکس به دلیل قوانین منطقه ای و تقسیم قدرت بین ایالت و دولت با موانعی روبروست.


مزایا:
هدف نهایی سندباکسها تشویق نوآوری، ورود محصولات وخدمات جدید به بازار و افزایش حق انتخاب و کاهش هزینه ها برای مشتریان است.
سندباکسها می توانند هم برای شرکتها و هم برای رگولاتورها مفید باشند.شرکت کنندگان در سندباکس از مزایای زیادی همچون تغییر قانون و تماس مرتب با قانونگذار بهره مند خواهند شد. این به شرکت کنندگان کمک میکند تا به فهم بهتری از قوانین مرتبط با خودشان برسندو سریعتر و با هزینه کمتر ازکانالهای مرسوم به بازار ارائه شوند .
برای رگولاتورها سندباکسها تجربه یادگیری باارزشی خواهند بود و به آنها اجازه می دهد با سرعتی متناسب با بیزنس مدلهای جدید وپیشرفتهای تکنولوژی، قانونهای موردنیاز را تغییر دهند. برای مثال FCAگزارش داده که تجربه سندباکسها به آنان این فرصت را داده که می توان از  DLT1ها در بخش خدمات مالی استفاده کنند.
یک مزیت کلیدی برای رگولاتورها و شرکتها این است که تصویر واضحتری از جاهایی که در آنها رگولاتورها باعث از بین رفتن نوآوری می شوند به دست می دهد تا بتوانند برای اجتناب از آن تلاش کنند.
سندباکسها محافظت شده اند پس محصولات و خدمات ریسکی تر می توانند خطر آسیب به مشتری را در آن کاهش دهند. این بدان معناست که فضای بیشتری را برای دنبال شدن به ایده های جدید می دهند اگرچه که نتوانند به بازار ارائه شوند. این برای شرکتها نیز مفید است تا بتوانند در مقیاس کوچکتر میزان علاقه مندی مشتری به آنچه ارائه می دهند را بسنجند.


چالشهای پیش رو:
با وجودیکه برخی سندباکسها تمامی شرکت کنندگانی که واجدشرایط باشند می پذیرند ولی برخی از آنها ظرفیت محدودی دارند و این به معنای رقابت برای حضور در آنهاست. سندباکسهای زیادی توسط کسب وکارهای قانونی موجود پر شده اند و یا برای حضور در آنها باید دارای مجوز بود و این بدان معناست که موانع زیادی برای حضور استارت آپهای کوچک در آنها وجود دارد.
در برخی موارد معیارهای واجدشرایط بودن زیادند و یاکسب وکار هنوز حتی در مرحله آزمایش شدن نیست. رگولاتورها هم در تغییرات قانونی محدود عمل می کنند. بعلاوه بخشی از سندباکسها شرکت کنندگانشان را به شرکتهای فعال و قانونی و یا جاییکه محصولاتی مرتبط با این قوانین ارائه می کنند محدود می کنند.
سندباکسها با وجود اینکه مشوق نوآوری هستند ولی تمامی مشکلات را حل نخواهند کرد. اگر هدف نوآوری است یک سندباکس باید بصورت گسترده تر توسط رگولاتورها بکار گرفته شود. به طور مثال رگولاتورها باید فعالانه به این بیندیشند که کجا نیازمند تغییر هستند. رگولاتورها همچنین باید حمایت خود را پس از خروج شرکت کنندگان از سندباکس و کسب و کارهاییکه صلاحیت موردنیاز سندباکس را احراز نمی کنند ادامه دهند.

درسهای که می توان از UKگرفت:
در ۵۱اکتبر FCA ۵۱۰۲یک گزارش راجع به سندباکسها ارائه داد که در آن بررسی کرده بود که آیا سندباکسها به اهدافشان در سال اول رسیده اند یا نه، با اینکه این گزارش در مورد بازار UKبود ولی در تمام دنیا مورد توجه قرارگرفت.
به دلیل سطح نظارتی بالا در مدل UKهر ساله سندباکسهای ukتنها دوگروه را می پذیرند.این گزارش متمرکز بر نتایج اولین گروه از227 سندباکس که در سال اول بوجود آمد بود. دومین گروه شامل ۵۲شرکت بود که این تابستان شروع به آزمایش می کنند و نتایج آن هنوز مشخص نیست اگرچه اطلاعات آن درگزارش آمده است.
سندباکس به محصولات و خدمات کمک می کند تا سریعتر و ارزانتر به بازار ارائه شوند. گزارش FCAنشان می دهد که ۲۲۷گروه اول مرحله آزمایش را با موفقیت گذرانده اند و حدود ٪۱۷این شرکتها بازارشان را توسعه دادند. نزدیک یک سوم شرکتها بیزنس مدل شان را برطبق نتایج حاصل از آزمایشات تغییر دادند. بیشتر شرکتهایی که مجوزهای محدودی داشتند توانستند تمامی مجوزها را دریافت کنند. حضور در سندباکس به شرکتهای زیادی شانس تامین مالی را داده است و حداقل ۲۱۷گروه اول در طول حضور و یا پس از حضور در سندباکس سرمایه موردنیاز خود را دریافت کردند.


چه چیزهایی خوب عمل کردند؟
طبق گزارش شرکتهای زیادی تکنولوژی را برای محصولات و خدمات سنتی خود به کارگرفتند. DLTبیشترین استفاده را برای دو گروه
اول شرکت کننده داشته است.آزمایش در مقیاس کوچکتر می تواند به شرکتها کمک کند تا مزایای بالقوه را کشف کنند و از ریسکهای احتمالی باخبر شوند و مدیریت ریسک بهتری داشته باشند.
شرکتها از بسترهای برخط برای کمک به ساده ترکردن پروسه های موجود استفاده کردند. استفاده دیگر تکنولوژی، ادغام خدمات با APIدیگر شرکتهای خدمات مالی است که برای دسترسی مشتریان به اطلاعات مالی مفید است.
مزیت دیگر اینکه سندباکسها به شرکتها این فرصت را می دهند که جذب مشتری و پایداری تجاری خود را در مقیاسهای کوچکتر بسنجند و راه حلهای تکنیکی را بیازمایند. مثلا FCAتضامین بیشتری برای شرکتهایی که DLTرا به کار گرفته اند در مورد تضمین انتقال سرمایه درنظرگرفته است.
سندباکسها این شانس را به FCAمی دهد تا از نزدیک بیزنس مدل های شرکتهای نوپا را بررسی کنند تا مزایا و معایب آنرا برای مشتری بفهمند.


چه چیزهایی خوب عمل نکردند؟
کمبود دسترسی موردنیاز به خدمات بانکی به دلیل ریسک پولشویی و خطر سرمایه گذاری تروریستی یک مانع بزرگ است.این مانع برای شرکتهایی که به دنبال استفاده از DLTهستند و یا سرویسهای پرداخت آنلاین دارند بیشتر وجود دارد.درحالی که گزارش FCAنشان می دهد که دسترسی محدود به خدمات بانکی تهدیدی برای نوآوری است ولی رگولاتورها این مسئله را هنوز درک نکرده اند. عدم قطعیت زمان اجرا، نوسان ارزش ارز دیجیتال و نقدینگی موردنیاز و هزینه معامله و دسترسی به مبادلات همه روی موفقیت شرکتهایی که از DLTاستفاده می کنند و موردآزمایش قرار می گیرند اثر می گذارد.
جذب مشتری به خصوص در مورد استارت آپهای نوپابا مشکل روبروست. شراکت شرکتهای بزرگ و فعال با استارت آپها به حل این مشکل کمک خواهدکرد.
عدم دسترسی به اطلاعات مشتریان دیگر مشکل استارت آپهاست بخصوص در مورد محصولات و خدماتی که با دسترسی به این اطلاعات بهتر ارائه خواهند شد .گرچه با رفتن به سوی بانکداری باز و APIباز این مشکل در آینده حل خواهد شد .
شراکت با شرکتهای با ثبات می تواند به استارت آپهای پرخطرتری که درگیر بیمه گذاری و یا تسهیلات تجاری چندجانبه هستند کمک کند تا در فعالیتهای پیچیده ای که برای اندازه و تواناییهایش زیادی سنگین هستند درگیر نشود.

گام بعدی:
بسیاری از سندباکسهای دنیا در حال حاضر هنوز در ابتدای راهند و با وجود موفقیتها باید زمان بگذرد تا بتوان آنها را قضاوت نمود. هنوز چالشهای زیادی بر سر راه فعالیت جامع سندباکسها وجود دارد.شرکت کنندگان بایدکاملا قبل از شرکت در سندباکس جوانب را بررسی کنند. هم چنین به دلیل طبیعت فرامرزی فعالیتهای فینتکی بحثهایی برای حذف محدودیتهای قانونی برخی سندباکسها برای اجازه دادن به شرکتها برای نوآوری و انعطاف پذیری برای انتخاب سندباکس برای آزمایش محصولشان وجود دارد. هرچند به دلیل محدودیت منابع منطقی است که رگولاتورها نیازهای ملی خود را در اولویت قرار دهند.


ویژگی های سندباکس:
همکاری – ساختار سندباکس بایستی ارتباط میان حکومت، قانونگذار، فین تک ها و نهادهای مالی را در قالب مشاوره و همکاری فعال طرفین ایجادکند. از طریق این همکاری رگولاتورها سیاست ها و قوانین را در طول یک فرایند عملی بتوانند به صورت چابک اجرا و نتایج را در فضایی شفاف مشاهده کنند.
-
مدیریت ریسک - رگولاتورها بایستی استانداردهای محافظت از کاربران که در قالب محدودیت های اجرایی بر دوش فین تک ها اعمال می کنند بصورت کم کم با رشد همزمان فین تک، قانون ها و تعداد مشتریان به مرور کمتر و کمتر کنند تا استارت آپ بتواند رشد
کند.
-
تعریف حدود و مرزها – حدود قانونگذاری و اختیارات بایستی بصورت کاملا شفاف تعریف شود تا شرکت ها متوجه باشند که قوانینی که رگولاتوری ها بر دوش فین تک ها قرار می دهند جهت محدود کردن آن ها نیست و همچنین قوانینی که نهادهای مختلف وضع می کنند با یکدیگر در تضاد یکدیگر نباشند.
-
بی طرفی – رگولاتوری بایستی مستقل از فناوری ها باشند، بدین معنی که تمرکز رگولاتوری ها در سندباکس بایستی بروی خدمت باشد نه نحوه یا روش مورد استفاده در تحویل خدمات. این موضوع باعث می شودکه رگولاتورها منعطف تر با قابلیت انطباق بالاتر به بازار فعالیت کنند تا اینکه همواره بدنبال بررسی قوانین برای هر بیزنس مدل جدید یا محصول جدیدی که بر پای همان فناوری ها یا قانون گذاری هاگذشته است باشند.

مرتب شده بر اساس : استاندارد | جدیدترین | امتیازات
پست شده است mardomi 13 فوريه 2020

سلام یک پیشنهاد به دولت در خصوص بحث رفراندوم دولت می تواند یک نرم افزار ارتباط مردم و دولت ایجاد کند درصورتیکه که هرسخص با کدملی و ش

پست شده است Ehsan_Root 12 ژانويه 2020

سندباکس Sandbox گوگل از الگوریتم های گوگل منظورتونه؟

پست شده است admin 25 سپتامبر 2018

  • fgfgfh

پست شده است admin 25 سپتامبر 2018

  1. p[p]

پست شده است admin 22 سپتامبر 2018

ئدذدئدذوذنتاماتم

پست شده است Ashtiani 19 سپتامبر 2018

رانت ایجاد نکنیم حتی رانت ۶۴۰ نفره

پست شده است Ashtiani 19 سپتامبر 2018

:

تمام بیانیه خوبه

کلا چهارچوب تعیین بشه بجای مجوز و هر کسی درون این چهار چوب بره خوبه.

برای تاسیس صرافی رمز ارزها شرایط جدید تبیین بشه نه شرایط موجود. البته با الهام از شرایط نهاد های موجود مانند صرافی ها و داشتن لایسنس علمی هم بهش اضافه بشه با دپوزیت های حتی بالاتر از قبلی ها. ورود برای همه آزاد است. مستقیم و نه خرید مجوز کس دیگه ای. نه اجبار به رفتن زیر بار لایسنس کس دیگه ای. در حقیقت فرد مهم باشه. مثل همه جای دیگه.

پست شده است Ashtiani 27 اوت 2018

یک طرف یند باکس بخش خصوصی واقعی مانند استارت اپ هایی که به جهانی شدن می اندیشند و طرف دیگر یک کارگروه رگولاتوری. دو طرف باید همدیگر را به رسمیت بشناسند

Close