هفت سال پس از اختراع بلاکچین، یک انتقال در نقطه تمرکز بحث در مورد کاربردهای این فناوری واقع گردید.

گزارش کامل این موضوع را در فایل ضمیمه مطالعه نمایید.